struna tražilica

image shadow

vokativ

peti padež u sklonidbi, padež koji stoji uz usklike Ej! i Oj!

filologija

vrednovanje

ocjenjivanje govornikovih jezičnih sposobnosti

filologija

vrednovatelj

osnovna sastavnica optimalnosne teorije koja vrednuje sve izlazne oblike prema ljestvici ograničenja danoga jezika i odabire optimalan oblik

filologija

vremenska deiksa

deiksa kojom se upućuje na vremenske odnose unutar iskaza s obzirom na sudionike i sadržaj iskaza

filologija

vremenska skupina

sintaktička skupina čija je glava vrijeme

filologija

vremenski odnos

proces koji se kodira glagolom te kojemu se pristupa na temelju sekvencijskoga promatranja

filologija

vrijeme

funkcionalna kategorija koja se često smatra glavom rečenice, a ima obilježja temporalnosti i obilježje sročnosti

filologija

VRIJEME

konceptualna domena koja se sastoji od radnja i događaja koji imaju značajke kronologije ili progresije i trajanja

filologija

vrijeme

gramatička kategorija glagola kojom se izražava odnos prema onome što je bilo, što je sada ili što će biti

filologija

vrsta riječi

kategorija u koju se riječ svrstava po svojim gramatičko-semantičkim svojstvima

filologija