struna tražilica

image shadow

uputnica

dio rječničkoga članka s pomoću kojega se upućuje na drugu natuknicu

filologija

uranjanje

program učenja drugoga jezika u školi uz sadržaj jezičnih i ostalih predmeta

filologija

uravnotežena dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad govornik jednako dobro vlada dvama jezicima

filologija

urbonim

ime grada

filologija

urbonimija

ukupnost urbonima određenoga područja, jezika i razdoblja

filologija

usađivanje glasova

dodavanje suglasnika između drugih dvaju suglasnika

filologija

usklična rečenica

rečenica kojom se izriče naredba, zabrana, protivljenje ili kakav osjećaj

filologija

uskličnik

pravopisni znak koji se piše na kraju usklične i zapovjedne rečenice te iza vokativa

filologija

usklik

nepromjenjiva riječ kojom se izražavaju različiti osjećaji ili oponašaju zvukovi iz prirode

filologija

usmeni prevoditelj

osoba koja prevodi čije izgovorene riječi s jednoga jezika na drugi

filologija