struna tražilica

image shadow

terminografija

proučavanje i praksa opisivanja jezičnih, pojmovnih i pragmatičkih svojstava terminoloških jedinica jednoga ili više jezika kako bi se proizvela referentna djela

filologija

terminologija

višedisciplinska znanost koja proučava nastajanje pojmova, svojstva pojmova, odnose i veze među pojmovima, stvaranje pojmovnoga sustava, opis pojmova, oblikovanje definicija, pridruživanje označilaca označenicima, usklađivanje naziva i pojma, stvaranje sustava naziva, terminografske metode te oblikovanje i izgradnju terminoloških baza podataka

filologija

terminologizacija

prijelaz riječi ili skupine riječi iz općega jezika u naziv

filologija

terminološka baza podataka

organizirana zbirka pretraživih terminoloških podataka pohranjenih u elektroničkome obliku

filologija

terminološka odrednica

odrednica koja daje obavijest o pripadanju natuknice ili pojedinoga značenja nazivlju određene struke

filologija

terminološki rječnik

rječnik koji sadržava podatke o pojmovima koji pripadaju određenomu predmetnom području ili domeni

filologija

terminološki tezaurus

zbirka naziva ustrojena s obzirom na njihove pojmovne odnose u predmetnome polju

filologija

terminološki zapis

zapis koji sadržava obavijesti bitne za neki pojam u skladu s prethodno utvrđenim pravilima

filologija

terminološko normiranje

definiranje pojma i jednoznačna uspostava naziva koji ga opisuje tako da ili ne postoji drugi naziv ili je naziv preporučeni

filologija

tezaurus

zbirka riječi prirodnoga jezika s prikazom njihovih pojmovnih odnosa

filologija