struna tražilica

image shadow

semiotika

znanstveno područje koje proučava različite znakovne sustave i ulogu znakova u različitim oblicima društvenoga djelovanja

filologija

semska analiza

model opisa leksičkoga značenja u kojemu se cjelovito značenje raščlanjuje na semove

filologija

senzorno iskustvo

iskustvo nastalo na temelju senzorne percepcije osjetilima koje uključuje opažajne podatke dobivene iz vanjskoga svijeta

filologija

shema

semantička, fonološka ili simbolička struktura koju karakterizira visok stupanj općenitosti i koja podliježe specifičnijim elaboracijama u vidu svojih varijanata

filologija

shema dijela i cjeline

predodžbena shema koja uključuje fizičke ili metaforičke cjeline i njihove dijelove te konfiguraciju tih dijelova

filologija

shema ljestvice

predodžbena shema koja uključuje povećanje ili smanjenje fizičkoga ili metaforičkoga iznosa i sastoji se od ovih elemenata: progresija iznosa, pozicija na progresiji iznosa, norme iznosa i umjeravanje iznosa

filologija

shema relacije

predodžbena shema koja se sastoji od ovih elemenata: entitet 1, entitet 2, relacija, tip relacije

filologija

sibilarizirana osnova

osnova u kojoj je provedena sibilarizacija

filologija

simbolizacija

odnos između fonološke i semantičke strukture pri kojemu jedna struktura, obično fonološka, priziva u svijest drugu

filologija

simulacija

mentalno aktiviranje opažajnih slika poput osjećaja ili iskustava u odsutnosti opažajnoga stimulusa na temelju kojega su slike nastale

filologija