struna tražilica

image shadow

personifikacija

konceptualizacija bilo koje od nižih razina iz velikoga lanca postojanja kao ljudi sa značajkama i ponašanjima višega reda

filologija

perspektiva

vid konstruiranja značenja koji se odnosi na točku gledišta, orijentaciju te stupanj subjektiviziranosti govornika i sugovornika kao pozadinskih elemenata

filologija

perspektiva

parametar žarišne prilagodbe koji određuje način na koji se scena promatra s obzirom na relativnu istaknutost sudionika

filologija

perspektivni sustav

shematski sustav unutar sustava konceptualnoga ustrojavanja koji određuje točku gledišta iz koje se promatraju sudionici i prizori

filologija

pidžin

jezik bez izvornih govornika koji je nastao dodirima različitih jezika u višejezičnoj zajednici te se upotrebljava kao lingua franca

filologija

pidžinizacija

proces pojednostavnjivanja, reduciranja i interferencije jezika u govoru neizvornih govornika

filologija

pisanje

jezična proizvodna djelatnost kojoj se mora poučavati

filologija

pismeni prevoditelj

osoba koja prevodi književni, znanstveni, novinski ili koji drugi tekst s jednoga jezika na drugi

filologija

pismeno prevođenje

prevođenje književnoga, znanstvenoga, novinskoga ili kojega drugog teksta s jednoga jezika na drugi

filologija

pismenost

sposobnost učinkovitoga čitanja i pisanja

filologija