struna tražilica

image shadow

ojkonomastičar

osoba koja znanstveno proučava ojkonime

filologija

ojkonomastičarka

ženska osoba koja znanstveno proučava ojkonime

filologija

okamenjivanje

pojava da neizvorni govornici upotrebljavaju jezične elemente iz prvoga jezika kao trajne pogreške u drugome jeziku

filologija

oksimoron

povezivanje dviju riječi suprotna značenja

filologija

okvirna metonimija

metonimijski odnos između dijelova istoga semantičkog okvira u kojemu upotrebljavamo jednu referenciju na element okvira kako bismo denotirali drugi element okvira ili cijeli okvir

filologija

onimija

cjelokupnost imena unutar određenoga područja, jezika i razdoblja

filologija

onimizacija

prijelaz apelativa u imena promjenom funkcije

filologija

onomastičar

osoba koja znanstveno proučava imena, njihov nastanak, razvoj i funkcioniranje

filologija

onomastičarka

ženska osoba koja znanstveno proučava imena, njihov nastanak, razvoj i funkcioniranje

filologija

onomastička sraslica

ime nastalo srastanjem

filologija