struna tražilica

image shadow

metajezik

jezik s pomoću kojega se opisuje drugi jezik

filologija

metaleksikografija

teorija leksikografskoga opisa oslonjena na leksikološke spoznaje

filologija

MetaNet

najveći višejezični repozitorij figurativnoga jezika i mišljenja i ontološki organiziranih semantičkih okvira

filologija

MetaNet.HR

repozitorij hijerarhijski organiziranih konceptualnih metafora i metonimija, semantičkih okvira, predodžbenih shema i kognitivnih primitiva hrvatskoga jezika

filologija

metateza likvida

glasovna promjena koja se odnosi na zamjenu mjesta likvida i samoglasnika

filologija

metonimija

stilska figura i postupak stvaranja novih značenja riječi koji se temelji na prenošenju značenja na temelju prostorne ili vremenske bliskosti

filologija

metonimizacija

postupak prenošenja značenja po prostornoj ili vremenskoj bliskosti

filologija

metronim

osobno ime koje svojim izrazom upućuje na osobno ime, društveni položaj, podrijetlo ili zanimanje majke osobe kojoj se nadijeva

filologija

mezolekt

varijetet kreolskoga jezika koji je po stupnju dekreolizacije između akrolekta i bazilekta

filologija

miješanje jezika

mijenjanje fonološkoga, morfološkoga, sintaktičkoga i leksičkoga sustava jednoga jezika pod utjecajem drugoga jezika

filologija