struna tražilica

image shadow

lice

kategorija koja označuje govoritelja, sugovoritelja, onoga o kojemu se govori ili ono o čemu se govori

filologija

lični glagolski oblik

glagolski oblik kojemu je pridružena gramatička oznaka lica

filologija

lingua franca

jezik kojim se na širemu području služe govornici različitih jezika radi međusobne komunikacije

filologija

lingvistički model prevođenja

model prevođenja pri kojemu je glavni kriterij poštovanje linearnoga komunikacijskog slijeda prenošenja obavijesti uz očuvanje informacijske jezgre i informacijske periferije

filologija

literarna onomastika

područje onomastike koje proučava imena u književnim djelima

filologija

logička dvostruka negacija

višestruka negacija u kojoj dvije niječnice jedna drugu poništavaju, a rezultat je potvrda, a ne nijekanje značenja rečenice

filologija

logički oblik

posrednička prikazna razina između računskoga sustava ljudskoga jezika i pojmovno-intencijskih sustava koja sadržava obavijesti važne za semantičku interpretaciju izraza

filologija

lokalizacija

jezična i kulturna prilagodba proizvoda, usluge ili mrežne stranice korisnicima ili određenoj skupini korisnika u kojoj regiji ili državi

filologija

lokativ

šesti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje O komu?, O čemu?

filologija

lokucijski čin

govorni čin koji se temelji na govornikovoj sposobnosti izricanja kakva sadržaja na određenome jeziku

filologija