struna tražilica

image shadow

kompromisna replika

replika koja pri prelaženju iz jezika davaoca u jezik primalac zadržava pojedine značajke jezika davaoca

filologija

komunikacija

prijenos informacija dogovorenim sustavom znakova od pošiljatelja do primatelja

filologija

komunikacijska kompetencija

kompetencija koju govornici aktiviraju da bi ostvarili svoje komunikacijske namjere

filologija

komunikacijska konvencija

ustaljeni način ostvarivanja jezične komunikacije među govornicima određene jezične zajednice

filologija

komunikacijska sposobnost

sposobnost govornika da s pomoću jezičnoga iskaza ostvari svoju komunikacijsku namjeru

filologija

komunikacijski kanal

medij kojim se prenosi poruka od pošiljatelja do primatelja

filologija

komunikacijski model prevođenja

model prevođenja pri kojemu je glavni kriterij zadovoljenje komunikacijsko-informacijskih potreba pošiljatelja i primatelja poruke

filologija

komunikativ

sam čin govorenja u Habermasovoj podjeli govornih činova

filologija

komutacija

naizmjenična upotreba dvaju jezika

filologija

konativna funkcija jezika

funkcija jezika kojom se izražava usmjerenost na primatelja poruke s namjerom da se na njega djeluje i da mu se prenese sadržaj poruke u skladu s govornikovom namjerom

filologija