struna tražilica

image shadow

jesna rečenica

rečenica kojom se izriče da što jest

filologija

jezična biografija

sustavan i znanstven prikaz jezičnoga razvoja određene osobe pod za nju specifičnim uvjetima jezičnoga razvoja i jezične prakse

filologija

jezična granica

granica između dvaju jezika

filologija

jezična intuicija

govornikov spontani osjećaj za prepoznavanje i primjenu jedinica materinskoga jezika

filologija

jezična jedinica

konvencionalizirana jezična struktura koja se automatizmom i nesvjesno upotrebljava kao cjelina

filologija

jezična kompetencija

poznavanje i sposobnost korištenja formalnim resursima s pomoću kojih se mogu sastaviti i formulirati dobro strukturirane, sadržajne poruke

filologija

jezična komunikacija

komunikacija koja se temelji na prijenosu i izmjeni informacija s pomoću jezičnih znakova

filologija

jezična kultura

ukupnost nastojanja kojima je zajednički cilj skrb o pravilnosti i kultiviranosti standardnoga jezika u pisanoj i govorenoj uporabi

filologija

jezična manipulacija

namjerna uporaba jezičnih sredstava radi ostvarivanja kontrole nad sugovornikom, najčešće protiv njegovih interesa, i postizanja osobne ili kolektivne koristi

filologija

jezična metafora

jezično oprimjerenje konceptualne metafore

filologija