struna tražilica

image shadow

jezična granica

granica između dvaju jezika

filologija

jezična intuicija

govornikov spontani osjećaj za prepoznavanje i primjenu jedinica materinskoga jezika

filologija

jezična jedinica

konvencionalizirana jezična struktura koja se automatizmom i nesvjesno upotrebljava kao cjelina

filologija

jezična kompetencija

poznavanje i sposobnost korištenja formalnim resursima s pomoću kojih se mogu sastaviti i formulirati dobro strukturirane, sadržajne poruke

filologija

jezična komunikacija

komunikacija koja se temelji na prijenosu i izmjeni informacija s pomoću jezičnih znakova

filologija

jezična kultura

ukupnost nastojanja kojima je zajednički cilj skrb o pravilnosti i kultiviranosti standardnoga jezika u pisanoj i govorenoj uporabi

filologija

jezična manipulacija

namjerna uporaba jezičnih sredstava radi ostvarivanja kontrole nad sugovornikom, najčešće protiv njegovih interesa, i postizanja osobne ili kolektivne koristi

filologija

jezična metafora

jezično oprimjerenje konceptualne metafore

filologija

jezična norma

norma koja određuje pravilnost jezičnih jedinica u standardnome jeziku i pravilnost jezičnih jedinica u kojemu od funkcionalnih stilova standardnoga jezika

filologija

jezična obrada

procesi stvaranja, organizacije i reorganizacije jezičnih podataka tijekom unosa te procesi prizivanja podataka tijekom ostvaraja

filologija