struna tražilica

image shadow

inferencija

iscrpno znanje o određenome semantičkom okviru ili unutarnja logika okvira

filologija

infiks

afiks koji se umeće u tvorbenu osnovu

filologija

infinitiv

neodređeni glagolski oblik u kojemu se glagoli obično navode u rječniku

filologija

infinitivna dopuna

dopuna koja se ostvaruje kao glagol u infinitivu

filologija

infinitivna osnova

osnova koja se dobiva tako da se glagolu odbaci infinitivni nastavak

filologija

infleksija

funkcionalna kategorija koja je glava rečenice u razdoblju teorije upravljanja i vezanja, a obuhvaća obilježja sročnosti i vremena

filologija

infleksijska skupina

sintaktička skupina čija je glava infleksija

filologija

informativnost

udio nepoznatoga i nepretkazivoga u tekstu

filologija

inherentni padež

padež povezan s određenom tematskom ulogom ili tematskim položajem

filologija

ini jezik

jezik koji se razlikuje od pojedinčeva izvornoga jezika

filologija