struna tražilica

image shadow

horonomastika

područje toponomastike koje proučava značenje i nastanak horonima

filologija

hranjenje

poredak pravila u kojemu primjena jednoga pravila omogućuje primjenu drugoga pravila

filologija

hrvatska ćirilica

hrvatsko pismo koje je nastalo prilagodbom grčkoga pisma slavenskomu glasovnom sustavu

filologija

hrvatski crkvenoslavenski jezik

hrvatska inačica crkvenoslavenskoga jezika od kraja 11. do sredine 16. stoljeća

filologija

hrvatski jezik

službeni jezik u Hrvatskoj i jedan od triju službenih jezika u Bosni i Hercegovini te narodni jezik Hrvata

filologija

hrvatski kao ini jezik

hrvatski jezik kao strani, drugi, nasljedni i predački

filologija

hrvatski vukovci

filološka škola koja se postupno oblikovala od vremena hrvatskoga narodnog preporoda i vrhunac je doživjela na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a zalagali su se za ijekavsku novoštokavsku osnovicu standardnoga jezika i fonološki pravopis

filologija

hungarizam

riječ ili koji drugi element mađarskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija