struna tražilica

image shadow

glagoljični

koji se odnosi na glagoljicu

filologija

glas

najmanji govorni odsječak na koji se riječi mogu rastaviti

filologija

glas

zvuk nastao vibriranjem glasnica koji uključuje rezonanciju govornih mehanizama

filologija

glasovna promjena

promjena u fonemskome sastavu riječi uvjetovana položajem fonema u riječi ili morfološkim i tvorbenim kategorijama

filologija

glasovni oblik

posrednička prikazna razina između računskoga sustava ljudskoga jezika i artikulacijsko-percepcijskoga sustava koja sadržava obavijesti važne za izgovor izraza

filologija

glasovni pomak

više međusobno ovisnih glasovnih promjena koje obično imaju dalekosežan utjecaj na cjelokupni fonološki sustav jezika

filologija

glasovni zakon

pravilo s pomoću kojega se odraz može jednoznačno izvesti iz izvornoga glasa

filologija

glavna sklonidba

nekadašnja sklonidba imenica muškoga i srednjega roda imenica *o-osnova i *jo-osnova te imenica ženskoga roda *a-osnova i *ja-osnova, koja obuhvaća i imenice muškoga roda na -a

filologija

glavna surečenica

nezavisna osnovna surečenica, osnovna surečenica koja nije zavisna surečenica u odnosu na koju drugu osnovnu surečenicu

filologija

glavni broj

broj kojim se označuje koliko čega ima

filologija