struna tražilica

image shadow

frazeografija

jezikoslovno područje koje s jezičnoga stajališta popisuje, opisuje i tumači frazeme jednoga ili više jezika

filologija

frazeolog

jezikoslovac koji se bavi frazeologijom

filologija

frazeologija

jezikoslovno područje koje proučava frazeme, njihovu strukturu, značenje, etimologiju i motiviranost

filologija

frazeologinja

jezikoslovka koja se bavi frazeologijom

filologija

frazeologizacija

proces u kojemu se slobodna sveza riječi preoblikuje u frazeološku

filologija

frazeološka cjelina

ustaljene i čvrste sveze riječi sastavljene od desemantiziranih sastavnica koje se, za razliku od frazeoloških sraslica, odlikuju značenjem koje je u određenoj mjeri motivirano leksičkim značenjem sastavnica

filologija

frazeološka sraslica

čvrsta, apsolutno nedjeljiva sveza riječi koje su u potpunosti frazeologizirane, što znači da se frazeološko značenje ni na koji način ne može dovesti u vezu s leksičkim značenjem sastavnica jer su one u potpunosti desemantizirane

filologija

frazeološka sveza

ustaljena sveza riječi u kojoj obično jedna sastavnica zadržava svoje leksičko značenje i time motivira frazeološko značenje cjeline

filologija

frazeoshema

izričaji ustaljenoga oblika i redoslijeda sastavnica čiji sastav nije stalan jer se jedna sastavnica može zamijeniti drugom sastavnicom iste vrste riječi i oblika, čime se dobivaju nizovi iste strukture

filologija

funkcije jezika

skup funkcija koje jezik kao sustav znakova ima u sporazumijevanju s obzirom na sudionike komunikacije, sadržaj poruke, kontekst u kojemu se odvija komunikacija te znakovni kod kojim se sadržaj poruke prenosi

filologija