struna tražilica

image shadow

determinologizacija

prijelaz naziva iz nazivlja u opći jezik

filologija

devokalizacija

glasovna pojava koja označuje izgovor slogotvornih r i rjeđe l s popratnim samoglasnicima

filologija

digitalizacija

pretvorba teksta u digitalni oblik, računalnu datoteku koja se može obrađivati, pohranjivati ili prenositi računalima i računalnim sustavima

filologija

digitalna humanistika

znanstveno područje koje se bavi primjenom računalnih i digitalnih tehnologija u humanističkim znanostima

filologija

diglosija

uporaba dvaju jezičnih varijeteta unutar jedne jezične zajednice za različite potrebe

filologija

dinamično leksikografsko djelo

leksikografsko djelo koje se redovito nadopunjuje novim natuknicama, definicijama, primjerima itd. nakon objave na mreži

filologija

direktiv

ilokucijski čin kojim govornik potiče ili pokušava potaknuti slušatelja na kakvo djelovanje

filologija

disfemizam

riječ ili izraz kojima se svjesno i namjerno potiču negativne konotacije

filologija

disjunkcija

povezivanje opsega dvaju ili više pojmova kako bi se oblikovao nov pojam

filologija

diskurs

ukupnost pisanih i govorenih iskaza u kojima se prepoznaju jezični obrasci uvjetovani određenim komunikacijskim i društvenim kontekstom

filologija