struna tražilica

image shadow

alternacija

pravilna zamjena jednoga glasa drugim

filologija

alternativno pitanje

pitanje kojima se nabrajaju najmanje dva odgovora, a samo je jedan odgovor točan

filologija

amelioracija značenja

promjena u procjeni značenja pri kojoj je značenje modela u jeziku davaocu negativnije od značenja replike u jeziku primaocu

filologija

amerikanizam

riječ ili koji drugi element iz američkoga engleskog posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

anaforička funkcija

upućivačka uloga jezičnih jedinica u iskazu na sadržaj koji prethodi

filologija

analiza diskursa

proučavanje gramatičke i sadržajne strukture diskursa u skladu s jezičnim zakonitostima jezika unutar kojega se diskurs ostvaruje

filologija

analiza govornoga čina

opis priopćajnih obilježja govornoga čina pri kojemu se u obzir uzimaju situacija, mjesto, vrijeme, tema, svrha i sudionici iskaza

filologija

analiza polaznoga teksta

prethodna analiza teksta koji se namjerava prevesti radi procjene težine prijevoda

filologija

analiza razgovora

proučavanje strukture razgovora pri čemu se osim gramatičkih i sadržajnih obilježja u obzir uzimaju ponašanje sudionika i okolnosti odvijanja razgovora

filologija

analogija

promjena jednoga oblika ili riječi po uzoru na koji drugi oblik ili riječ

filologija