struna tražilica

image shadow

dvojezičnost

sposobnost govornika da se služi dvama jezicima

filologija

e-leksikografkinja

stručnjakinja koji se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

filologija

e-rječnik

rječnik u elektroničkome obliku

filologija

elativ

pridjevni stupanj koji se tvori dodavanjem prefiksa pre- pozitivu, kojim se izriče pretjerana zastupljenost kojega svojstva ili zastupljenost svojstva veća od očekivane ili uobičajene

filologija

elipsa

izostavljanje riječi koje se mogu predvidjeti iz konteksta

filologija

eponim

opća imenica koja je nastala od vlastitoga imena ili prezimena

filologija

filološke škole

škole koje su u Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća imale različita mišljenja oko postizanja jedinstva u standardnome jeziku

filologija

fonem

najmanja jedinica izraza koja nema svoje značenje, ali razlikuje značenje

filologija

fonološki

koji vodi računa o izgovoru

filologija

futur

buduće glagolsko vrijeme

filologija