struna tražilica

image shadow

antroponimijska kategorija

kategorija imena koja se nadijeva pojedincu ili rodbinski povezanoj skupini ljudi

filologija

antroponimijski sufiks

sufiks u sastavu antroponima koji upućuje na pripadnost određenoga imena antroponimiji, koji je specifičan za antroponimiju, koji karakterizira riječ kao antroponim

filologija

antroponimizacija

prelazak apelativa ili antroponima bilo koje kategorije u koji drugi razred antroponima izmjenom svoje funkcije

filologija

antroponomastičar

osoba koja se bavi antroponomastikom

filologija

antroponomastičarka

ženska osoba koja se bavi antroponomastikom

filologija

antroponomastika

dio onomastike koji proučava antroponime, zakonitosti njihova nastanka, razvoja i funkcioniranja

filologija

antroponomastikon

rječnik ili popis antroponima koji se obično sastavlja zasebno za osobna imena, prezimena te nadimke koji pripadaju određenomu narodu ili društvu u određenome razdoblju

filologija

aorist

prošlo svršeno glagolsko vrijeme

filologija

apelativ

jezični znak koji se odnosi na pojam vrstu, koji je pridružen svim članovima pojma skupa

filologija

apozicija

nesamostalni rečenični dio koji je uvijek imenica koja pobliže određuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu, a najčešće i u rodu i broju

filologija