struna tražilica

image shadow

rashod od kamata

financijski rashod koji nastaje pri posudbi sredstava od druge pravne ili fizičke osobe

ekonomija

rashod od prodaje

poslovni rashod koji se ostvaruje prodajom gotovih proizvoda ili trgovačke robe

rashod za porez na dobit

agregatni iznos tekućega poreza i odgođenoga poreza koji je uključen u određivanje neto dobiti ili gubitka razdoblja

ekonomija

raspodjela dobiti

podjela ostvarene neto dobiti ili zadržane dobiti u skladu sa zakonskim propisima, društvenim ugovorom ili drugim odlukama

ekonomija

raspored troškova

prijenos troškova s konta troškova na konta zaliha ili konta rashoda

ekonomija

rast

povećanje komponentnoga sastava radi čega se ne mijenja unutarnje stanje i razina djelotvornosti poduzeća, ali se mijenjaju položaj i učinkovitost u vezama poduzeća s okruženjem

ekonomija

razdoblje najma

razdoblje na koje je sklopljen ugovor o najmu imovine između najmodavca i najmoprimca

ekonomija

razdoblje tijekom godine

obračunsko razdoblje financijskoga izvještavanja kraće od pune financijske godine

ekonomija

razdvojeni trošak

trošak koji se može povezati sa svakim pojedinim proizvodom pri proizvodnji povezanih proizvoda

ekonomija

razina pruženoga uvjerenja

razina sigurnosti s kojom revizor izražava mišljenje o predmetu revizije

ekonomija