struna tražilica

image shadow

planiranje interne revizije

faza procesa interne revizije koja uključuje utvrđivanje ciljeva i djelokruga rada interne revizije, razvijanje programa rada, planiranje kadrova i potrebnih financijskih sredstava, primjenu odgovarajućih revizijskih postupaka za prikupljanje revizijskih dokaza, izvješćivanje o rezultatima ispitivanja te praćenje poboljšanja

ekonomija

planiranje revizije financijskih izvještaja

faza procesa revizije financijskih izvještaja u kojoj revizor sastavlja opću strategiju revizije i razrađuje plan revizije

ekonomija

planovi mirovinskih primanja

programi kojima poduzeće osigurava primanja zaposlenicima u trenutku prestanka ili nakon prestanka zaposlenja ako se takva primanja ili doprinosi za njih mogu unaprijed odrediti ili procijeniti prije umirovljenja

ekonomija

planovi primanja nakon prestanka zaposlenja

formalni ili neformalni sporazumi u okviru kojih subjekt osigurava primanja nakon prestanka zaposlenja jednomu zaposleniku ili više njih

ekonomija

planovi utvrđenih doprinosa

mirovinski planovi u okviru kojih su iznosi koji se isplaćuju kao mirovine ovisni o doprinosima uplaćenima u fond i o prihodima od ulaganja fonda

ekonomija

planovi utvrđenih primanja

mirovinski planovi u okviru kojih se iznosi koji se isplaćuju kao mirovine određuju jednadžbom koja se temelji na zaradi zaposlenika i/ili na njihovu radnome stažu

ekonomija

planska bilanca

dio financijskoga plana poduzeća u kojem se prikazuju planirana imovina, obveze i kapital

ekonomija

planski financijski izvještaji

financijski izvještaji u kojima se umjesto ostvarenih veličina prikazuju planske veličine

ekonomija

planski izvještaj o novčanim tokovima

dio financijskoga plana u kojemu se prikazuju planirani novčani primitci, planirani novčani izdatci i planirani čisti novčani tok

ekonomija

planski kapacitet

kapacitet koji predstavlja očekivanu razinu proizvodnje u nadolazećemu planskom razdoblju

ekonomija