struna tražilica

image shadow

knjigovodstveni događaj

računovodstveni događaj koji je stvarno nastao, može se vrijednosno izraziti, mijenja postojeće stanje elemenata financijskih izvještaja i za koji postoji knjigovodstvena isprava

ekonomija

knjigovodstveno koljeno

oznaka za precrtavanje praznih polja u tablici na knjigovodstvenoj ispravi, kontu ili u poslovnoj knjizi, čime se označuje zadnji ispunjeni redak i onemogućuje daljnje upisivanje podataka

ekonomija

knjigovodstvo

dio računovodstva koji predstavlja sveobuhvatnu, sistematiziranu i kronološku evidenciju knjigovodstvenih događaja u poslovnim knjigama primjenom metode dvojnoga knjigovodstva

ekonomija

kodeks korporativnoga upravljanja

kodeks kojim su jasno definirane procedure korporativnoga upravljanja koje se temelje na prepoznatljivim međunarodnim standardima

ekonomija

kodeks profesionalne etike revizora

kodeks koji predstavlja pravila ponašanja kojih se revizori moraju pridržavati kako svojim postupcima ne bi narušili dignitet revizijske profesije

ekonomija

koeficijent financijske stabilnosti

financijski pokazatelj likvidnosti kojim se ocjenjuje koliko se trajnih i dugoročnih izvora financiranja upotrebljava za financiranje dugotrajne imovine poduzeća

ekonomija

koeficijent financiranja

financijski pokazatelj statičke zaduženosti kojim se ocjenjuje proporcija tuđih izvora u vlastitim izvorima financiranja poduzeća

ekonomija

koeficijent obrta dugotrajne imovine

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se ocjenjuje koliko djelotvorno poduzeće upotrebljava dugotrajnu imovinu

ekonomija

koeficijent obrta kratkotrajne imovine

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se mjeri koliko djelotvorno poduzeće upotrebljava kratkotrajnu imovinu

ekonomija

koeficijent obrta obveza prema dobavljačima

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se ocjenjuje koliko puta godišnje poduzeće plati obveze prema dobavljačima

ekonomija