struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

interni nadzor

nadzor koji se provodi unutar granica poduzeća radi praćenja ostvarivanja postavljenih ciljeva i predlaganja korektivnih akcija u slučaju odstupanja od postavljenih ciljeva

ekonomija

interni računovodstveni izvještaji

računovodstveni izvještaji koji nisu propisani zakonom te se izrađuju i prilagođavaju informacijskim potrebama svakoga poduzeća

interni revizor

revizor koji organizira i provodi program interne revizije

ekonomija

interni sustav kontrole kvalitete

politike i postupci na razini revizorskoga društva koji su usmjereni osiguranju kvalitete na razini svakoga angažmana revizorskoga društva

ekonomija

interno dobivena nematerijalna imovina

nematerijalna imovina poduzeća stvorena aktivnostima istraživanja i razvoja zaposlenika unutar poduzeća

ekonomija

interno orijentirano računovodstvo

računovodstvo usmjereno zadovoljenju informativnih potreba internih korisnika koje omogućuje praćenje napretka poduzeća u ostvarivanju postavljenih ciljeva

ekonomija

interno vrednovanje funkcije interne revizije

vrednovanje funkcije interne revizije koje uključuje kontinuirano praćenje uspješnosti funkcije interne revizije i povremene samoprocjene ili vrednovanja koje obavljaju druge osobe unutar poduzeća s dovoljnim stupnjem znanja o praksama interne revizije

ekonomija

intervju

metoda i tehnika revizije kojom se prikupljaju informacije o činjeničnome stanju sustava pojedinačnim usmenim ispitivanjem koje se ostvaruje kontaktom s ispitanikom

ekonomija

INTOSAI revizijski standardi

međunarodni revizijski standardi koji se primjenjuju u državnoj reviziji

ekonomija

inventarski broj

identifikacijski broj koji je fizički pridružen dugotrajnoj materijalnoj imovini i pod kojim je ta imovina upisana u knjigu inventara

ekonomija