struna tražilica

image shadow

analitičko knjigovodstvo gotovih proizvoda

analitičko knjigovodstvo u koje se evidentiraju količinske i vrijednosne promjene vezane uz zaduženje, prodaju i otuđenje učinaka proizvodnoga procesa

ekonomija

analitičko knjigovodstvo kupaca

analitičko knjigovodstvo u koje se kvalitativni podatci i vrijednosne promjene evidentiraju sistematizirano po kontu pojedinoga kupca

ekonomija

analitičko knjigovodstvo plaća

analitičko knjigovodstvo u koje se evidentiraju obračuni plaća posebno za svakoga zaposlenika

ekonomija

analitičko knjigovodstvo proizvodnje

analitičko knjigovodstvo u koje se evidentiraju promjene vezane uz troškove proizvodnoga procesa koji se za potrebe praćenja i utvrđivanja vrijednosti proizvodnje sistematiziraju prema različitim kriterijima kao što su prirodna vrsta troškova, mjesta troškova i stupanj iskorištenja kapaciteta

ekonomija

analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

analitičko knjigovodstvo u koje se evidentiraju količinske i vrijednosne promjene vezane uz nabavu, utrošak i otuđenje sirovina i materijala

ekonomija

analitičko knjigovodstvo trgovačke robe

analitičko knjigovodstvo u koje se evidentiraju količinske i vrijednosne promjene vezane uz nabavu, prodaju i otuđenje trgovačke robe

ekonomija

analiza

metoda raščlanjivanja koja nije sama sebi svrhom, a koja uključuje poimanje suštine pojave

ekonomija

analiza financijske situacije

spoznaja modela optimalnoga kombiniranja ili strukturiranja kapitala i imovine po kriteriju rentabilnosti i sigurnosti

ekonomija

analiza financijske snage

analiza sposobnosti poduzeća za kontinuirano, vremenski neograničeno poslovanje

ekonomija

analiza financijskih izvještaja

proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika s pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje

ekonomija