struna tražilica

image shadow

zatvoreni pristup

pristup knjižničnoj građi i uslugama ograničen općim ili posebnim pravilima

informacijske i komunikacijske znanosti

zatvoreno spremište

spremište koje je dostupno isključivo knjižničnomu osoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

zatvorska knjižnica

knjižnica u sastavu kaznene ustanove namijenjena zatvorenicima i osoblju te ustanove

informacijske i komunikacijske znanosti

zavičajna zbirka

knjižnična zbirka u kojoj je okupljena građa koja se po svome nastanku i/ili sadržaju odnosi na određenu zemljopisnu, političku, etničku, povijesnu, kulturnu i ekonomsku sredinu

informacijske i komunikacijske znanosti

zavisni opći pomoćni broj

opći pomoćni broj koji ne može stajati samostalno niti prethoditi glavnomu stručnom broju

informacijske i komunikacijske znanosti

zbirka

publikacija koja pod zajedničkim naslovom okuplja radove jednoga ili više autora ili urednika o jednoj ili više tema

informacijske i komunikacijske znanosti

zbirka sa slobodnim pristupom

zbirka knjižnične građe izravno dostupna korisnicima

informacijske i komunikacijske znanosti

zbirka za kratkoročnu posudbu

posudbena zbirka udžbenika ili sličnih publikacija, obično u više primjeraka, namijenjena za uporabu studentima na ograničeni rok

informacijske i komunikacijske znanosti

zbornik

zbirka radova više autora obično objavljenih prvi put u nekoj prigodi

informacijske i komunikacijske znanosti

zbornik kongresa

zbirka radova više autora koji su održali izlaganja na kongresu ili sličnome skupu

informacijske i komunikacijske znanosti