struna tražilica

image shadow

vozni red

vrsta sitnoga tiska objavljena kao tiskani list ili kao knjižica s popisom odlazaka i dolazaka nekoga sredstva javnoga prijevoza

informacijske i komunikacijske znanosti

vrednovanje knjižnice

proces koji se temelji na teoriji upravljanja, strategijskome planiranju i mjerenju učinkovitosti s krajnjim ciljem poboljšanja usluga i djelotvornijega poslovanja knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

vrednovanje zbirke

procjena kvalitete knjižnične zbirke na osnovi unaprijed postavljenih kriterija

informacijske i komunikacijske znanosti

vrijeme korištenja građe

razdoblje u kojemu je korisnik imao na raspolaganju određenu jedinicu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

vrijeme nekorištenja knjige

vremenski raspon u kojemu je jedinica knjižnične građe odložena na polici između dviju posudba

informacijske i komunikacijske znanosti

vrsta medija

vrsta nositelja koja je korištena za prijenos sadržaja jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti