struna tražilica

image shadow

skočna knjiga

publikacija s ilustracijama koje postaju trodimenzijske kad se stranica otvori

informacijske i komunikacijske znanosti

skraćena katalogizacija

katalogizacija koja uključuje samo određene odabrane skupine bibliografskoga opisa

informacijske i komunikacijske znanosti

skraćeno izdanje

izdanje djela koje je zadržalo smisao i način izlaganja izvornika, ali su izostavljeni manje važni dijelovi teksta, a obično i ilustracije, bilješke i dodatci

informacijske i komunikacijske znanosti

skriptorij

prostor u srednjovjekovnome samostanu u kojemu su se prepisivale i iluminirale rukopisne knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

skupina

dio kataložnog opisa koji obuhvaća podatke jedne ili više vrsta

informacijske i komunikacijske znanosti

skupna kataložna jedinica

kataložna jedinica koja daje pregled jedinica knjižnične građe neke nakladničke cjeline koje knjižnica posjeduje

informacijske i komunikacijske znanosti

skupni katalog

katalog koji prikazuje građu više knjižnica određenoga područja

informacijske i komunikacijske znanosti

skupni stvarni naslov

stvarni naslov nakladničke cjeline

informacijske i komunikacijske znanosti

slijepi tisak

dekorativna tiskarska tehnika utiskivanja izbočenoga ili udubljenoga reljefa bez prenošenja boje u različite grafičke materijale s pomoću metalne ugravirane ploče ili valjka

informacijske i komunikacijske znanosti

slikovni rječnik

rječnik u kojemu je leksikografska definicija zamijenjena ilustracijom

informacijske i komunikacijske znanosti