struna tražilica

image shadow

reprografija

vjerna reprodukcija različitih vrsta dokumenata s pomoću svjetlosti, topline ili električne radijacije

informacijske i komunikacijske znanosti

Resource Description and Access

anglo-američka norma za deskriptivnu katalogizaciju koja nadomješta Anglo-američka kataložna pravila 2

informacijske i komunikacijske znanosti

retrospektivna bibliografija

bibliografija u kojoj je popisana građa objavljena u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

revizija klasifikacijskih tablica

izmjena i objava promjena u tekstu klasifikacijskih tablica

informacijske i komunikacijske znanosti

revizija klasifikacijskoga sustava

osuvremenjivanje i/ili potpuna izmjena pojedinih stručnih skupina te uvrštavanje novih u klasifikacijski sustav

informacijske i komunikacijske znanosti

revizija knjižničnoga fonda

niz postupaka kojima se utvrđuje pravo stanje knjižničnoga fonda i njegova vrijednost te saniraju posljedice korištenja

informacijske i komunikacijske znanosti

revizija smještaja

revizija kojom se provjerava ispravnost redoslijeda jedinica knjižnične građe na policama ili u spremištu

informacijske i komunikacijske znanosti

rezervacija

korisnička predbilježba za određenu jedinicu knjižnične građe koja u datom trenutku nije raspoloživa za posudbu

informacijske i komunikacijske znanosti

rijetkosti

knjižnična građa koju se rijetko može naći u antikvarnoj prodaji ili od koje postoji tek nekoliko primjeraka

informacijske i komunikacijske znanosti

rimska brojka

jedno od sedam velikih slova s pomoću kojih se na poznat način može prikazati bilo koji broj

informacijske i komunikacijske znanosti