struna tražilica

image shadow

redakcija

prilagodba staroslavenskoga jezika govornim jezicima naroda u kojima je služio kao književni jezik

informacijske i komunikacijske znanosti

redakcijski podatci

podatci o stvarnome naslovu, vlasniku i urednicima novina ili periodičnih publikacija

informacijske i komunikacijske znanosti

redaktor kataloga

knjižničar koji provjerava bibliografske zapise i nadzire strukturu kataloga

informacijske i komunikacijske znanosti

redaktura

poseban uređivački rad na rukopisu kojim se usklađuje struktura rukopisa s uređivačkom politikom nakladničke kuće ili uredništva časopisa

informacijske i komunikacijske znanosti

redalica

prva riječ u odrednici

informacijske i komunikacijske znanosti

redoslijed navođenja

redoslijed kojim se kombiniraju elementi pri izradi složene stručne oznake

informacijske i komunikacijske znanosti

redoslijed predmetnih oznaka

slaganje kategorija predmetnih oznaka u predmetnoj odrednici propisanim redom

informacijske i komunikacijske znanosti

redoslijed uvrštavanja

redoslijed kojim se stručne oznake uvrštavaju u klasifikacijski niz stručnoga kataloga i/ili prikazuju u izravnome mrežnom pretraživanju

informacijske i komunikacijske znanosti

redovna revizija knjižničnoga fonda

revizija koja se provodi u pravilnim razmacima određenima pravilnikom o radu knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

reduciranje brojeva

izostavljanje jedne ili više znamenki na kraju broja stručne skupine navedenoga u klasifikacijskim tablicama, što ima za posljedicu kraći broj s inkluzivnijim značenjem i širom klasifikacijom

informacijske i komunikacijske znanosti