struna tražilica

image shadow

OpenAthens

usluga neprofitne britanske organizacije za informacijsku tehnologiju Jisc koja upravlja identitetom i pristupom korisnika u svrhu tehničke sigurnosti interneta

informacijske i komunikacijske znanosti

opis sadržaja

opis utemeljen na podatcima uzetima iz jedinice građe kao rezultat dodjeljivanja naziva ili stručnih oznaka iz jezika za označivanje

informacijske i komunikacijske znanosti

opisna bibliografija

bibliografija u kojoj se građa podrobnije opisuje

informacijske i komunikacijske znanosti

opistografski

koji je ispisan ili tiskan s obiju strana lista

informacijske i komunikacijske znanosti

opraštanje zakasnine

povremena akcija kojom se knjižnica odriče zakasnine u zamjenu za povrat posuđenih knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

opseg

broj jedinica i/ili podjedinica koje čine jedinicu građe

informacijske i komunikacijske znanosti

opsežna digitalizacija

digitalizacija širokoga opsega koja se izvodi s pomoću robotičke opreme koja može skenirati stotinjak stranica na sat

informacijske i komunikacijske znanosti

optičko prepoznavanje znakova

postupak kojim se tiskani tekst elektronički skenira, slova prepoznaju po obliku i konvertiraju u digitalne znakove koje računalo može dalje obrađivati

informacijske i komunikacijske znanosti

ornament

likovni element za ukrašavanje knjiga i rukopisa

informacijske i komunikacijske znanosti

osobna bibliografija

bibliografija koja sadržava popis radova neke osobe i/ili radova o njoj

informacijske i komunikacijske znanosti