struna tražilica

image shadow

ključna riječ

riječ ili skupina riječi iz naslova ili teksta dokumenta kojom se označuje sadržaj i omogućuje pretraživanje

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga

službena tiskovina vlade neke zemlje u kojoj se objavljuju dokumenti ili podaci kojima je cilj objavljivanje stava o nekome pitanju, događaju ili sporu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga kojoj je istekao rok posudbe

knjiga koja nije vraćena u zadanome roku posudbe

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga novinskoga nakladnika

jeftina publikacija koju je izdao novinski nakladnik i prodaje se na novinskome kiosku ili u trgovačkome lancu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga pričvršćena lancem

srednjovjekovna knjiga čiji je uvez metalnim lancem vezan uz policu ili pult da bi se spriječilo odnošenje

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga uz novine

posebno izdanje knjige koje se prodaje zajedno s časopisom ili novinama

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga za samopomoć

publikacija namijenjena čitatelju kao pomoć u rješavanju određenoga osobnog problema

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigolistaljka

publikacija s nizom slika koje se postupno mijenjaju od jedne do druge stranice tako da se pri brzome okretanju stranica čini da su animirane

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigomat

kutija ili spremnik postavljen najčešće na vanjskome zidu knjižnice radi povrata knjižnične građe bez pomoći osoblja posebice izvan radnoga vremena

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigotisak

klasična tiskarska tehnika dobivanja otiska uz pomoć tiskarske preše pritiskom tipografskih slova na podlogu

informacijske i komunikacijske znanosti