struna tražilica

image shadow

interaktivni prostor

prostor u knjižničnoj zgradi u kojemu je ugrađena informacijsko-komunikacijska oprema

informacijske i komunikacijske znanosti

interpunkcijski simbol

u kataložnom opisu propisani znak koji služi za raspoznavanje elementa ili skupine kojoj prethodi

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarizacija

upisivanje jedinice knjižnične građe u inventarnu knjigu

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarna knjiga

popis jedinica knjižnične građe načinjen prema redoslijedu njihova ulaska u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarni broj

jedinstveni broj u inventarnoj knjizi koji jedinica knjižnične građe dobiva pri ulasku u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

iscrpnost zbirke

stupanj popunjenosti zbirke u svakome predmetnom području

informacijske i komunikacijske znanosti

ishod učenja

iskaz o tome što će učenik znati i moći učiniti nakon završenoga programa učenja

informacijske i komunikacijske znanosti

iskustveno učenje

učenje izvedeno iz općega životnog iskustva ili određenih aktivnosti, uglavnom izvan tradionalnoga pedagoškog okruženja

informacijske i komunikacijske znanosti

izabrana djela

reprezentativna djela određenoga autora objavljena pod zajedničkim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

izazvani dar

dar koji je knjižnica zatražila od fizičke ili pravne osobe

informacijske i komunikacijske znanosti