struna tražilica

image shadow

individualna izobrazba korisnika

izobrazba korisnika usmjerena na individualne korisnike

informacijske i komunikacijske znanosti

individualni korisnik

osoba koja se koristi knjižničnim uslugama

informacijske i komunikacijske znanosti

infodemija

prekomjerna količina raznorodnih informacija o nekoj temi

informacijske i komunikacijske znanosti

infometrija

poddisciplina informacijskih znanosti koja se bavi mjerenjem informacija primjenjujući matematičke i statističke metode, procesima pretraživanja informacija, rudarenjem podataka i tekstova te kvantitativnim studijama protoka informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

informacija

sadržaj priopćen formalno ili neformalno u bilo kojemu obliku i na bilo kojemu mediju

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijska pismenost

skup znanja i vještina potrebnih za pronalaženje informacija, njihovo kritičko prosuđivanje i korištenje

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijska politika

plan razvitka nabave i osiguranja pristupa informacijama u nekoj organizaciji, zemlji ili području

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijska poplava

olakšano i prekomjerno objavljivanje svih vrsta sadržaja u digitalnome obliku

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijska služba

knjižnična služba koja povezuje korisnike s informacijskim izvorima

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijska tehnologija

računalna tehnologija koja se primjenjuje u nabavi, organizaciji, pohrani, pronalaženju i diseminaciji informacija

informacijske i komunikacijske znanosti