struna tražilica

image shadow

inkunabulistika

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem prvotisaka, njihovom izradbom, tipografskim značajkama i ilustracijama

informacijske i komunikacijske znanosti

intelektualna sloboda

pravo pojedinca na slobodan pristup informacijama i slobodan govor

informacijske i komunikacijske znanosti

intelektualno vlasništvo

pravo kojim se štite intelektualne tvorevine

informacijske i komunikacijske znanosti

interaktivna multimedija

multimedija u kojoj korisnik kontrolira slijed i/ili način prezentacije

informacijske i komunikacijske znanosti

interaktivni prostor

prostor u knjižničnoj zgradi u kojemu je ugrađena informacijsko-komunikacijska oprema

informacijske i komunikacijske znanosti

interpunkcijski simbol

u kataložnom opisu propisani znak koji služi za raspoznavanje elementa ili skupine kojoj prethodi

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarizacija

upisivanje jedinice knjižnične građe u inventarnu knjigu

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarna knjiga

popis jedinica knjižnične građe načinjen prema redoslijedu njihova ulaska u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarni broj

jedinstveni broj u inventarnoj knjizi koji jedinica knjižnične građe dobiva pri ulasku u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

iscrpnost zbirke

stupanj popunjenosti zbirke u svakome predmetnom području

informacijske i komunikacijske znanosti