struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

fotografija

trajna slika proizvedena djelovanjem elektromagnetskog zračenja, najčešće svjetla na materijal koji je osjetljiv na svjetlo

informacijske i komunikacijske znanosti

fotokemijska razgradnja

propadanje knjižnične građe uzrokovano djelovanjem svjetla

informacijske i komunikacijske znanosti

fotokopija

preslika izrađena fotografskim postupkom

informacijske i komunikacijske znanosti

fotokopirni stroj

uređaj za kontaktno reproduciranje predložaka

informacijske i komunikacijske znanosti

fotolitografija

tehnika plošnoga tiska u kojoj se slika nanosi na kamen fotomehaničkim postupkom

informacijske i komunikacijske znanosti

francuski uvez

cjelokožni uvez knjižnoga bloka u teleću kožu

informacijske i komunikacijske znanosti

funkcionalna pismenost

pismenost koja je dovoljna za zadovoljavanje potreba u svakodnevnome životu

informacijske i komunikacijske znanosti

Funkcionalni zahtjevi za pregledne podatke

izvješće IFLA-e iz 2009. o načelima izrade preglednih kataložnih zapisa

informacijske i komunikacijske znanosti