struna tražilica

image shadow

digitalna pismenost

sposobnost upotrebe tehnologije i interneta za pronalaženje, rukovanje,vrednovanje i priopćavanje informacija u različitim digitalnim formatima

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna preslika

preslika materijalne jedinice građe s pomoću skenera ili digitalne kamere

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna repatrijacija

vraćanje kulturnoga dobra u digitalnome obliku zajednici u kojoj je nastalo

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna transformacija

proces uvođenja digitalnih tehnologija u sve segmente ljudskoga života i poslovanja

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna zaštita

održavanje i omogućavanje pristupa digitalnome objektu tijekom dugoga vremenskog razdoblja, obično primjenom jedne ili više strategija zaštite

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna zbirka

zbirka digitalno stvorene građe i/ili građe nastale digitalizacijom analognih jedinica građe

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalni jaz

razlika između onih koji imaju pristup informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i sadržajima i onih koji ga nemaju

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalni objekt

digitalni sadržaj koji se pohranjuje u repozitorij zajedno sa skupom metapodataka koji ga opisuju

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalni označitelj građe

identifikator digitalnoga, materijalnoga ili apstraktnoga objekta ili bilo koje razine njegove granularnosti koji uspostavlja trajnu poveznicu na cjelovit digitalni objekt ili na podatak o njemu

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalni podatak

podatak zabilježen ili prenesen kao zasebni prekinuti naponski impulsi predstavljeni binarnim znamenkama 0 i 1

informacijske i komunikacijske znanosti