struna tražilica

image shadow

bibliografska kontrola

stvaranje, organizacija i upravljanje bibliografskim opisima jedinica građe u knjižnicama ili bazama podataka koji olakšavaju korisnički pristup tim jedinicama

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografski element

riječ, izreka ili skup znakova koji čine zaseban dio bibliografske obavijesti i sastavni su dio skupina bibliografskoga opisa

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografski format

format knjige određen brojem presavijanja tiskarskih araka

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografski izvor

konvencionalni referentni izvor za pronalaženje bibliografskih podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografski opis

skup podataka koji opisuju i identificiraju jedinicu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografski zapis

zapis o jedinici građe određen strojno čitljivim formatom

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografsko jamstvo

postojanje korpusa literature o nekom predmetu ili temi koji dopušta otvaranje nove skupine u klasifikacijskom sustavu

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografsko pomagalo

stručno djelo koje nije bibliografija, ali sadrži velik broj bibliografskih podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografsko poučavanje

specijalizirano poučavanje korisnika usmjereno upoznavanju s informacijskim izvorima iz određene struke i načinima njihove upotrebe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliologija

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem knjige kao materijalnoga predmeta, njezine povijesti i društvene uloge

informacijske i komunikacijske znanosti