struna tražilica

image shadow

Američka udruga knjižničara

najstarija i najveća knjižničarska udruga na svijetu čija je misija promicanje knjižničnih usluga i same profesije

informacijske i komunikacijske znanosti

analekta

zbirka izabranih tekstova iz jedne grane znanosti ili umjetnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

anali

periodična publikacija u kojoj se objavljuju podatci o djelovanju neke organizacije ili prikazuju nova zbivanja u određenoj disciplini ili području

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička bibliografija

bibliografija u kojoj opis građe prati anotacija s analizom sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička kataložna jedinica

kataložna jedinica s podatcima o sadržajno samostalnome radu koji se u jedinici knjižnične građe nalazi uz jedan ili više drugih sadržajno samostalnih radova

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu se stručne skupine prema načelu logičke podređenosti dijele od općih prema posebnima

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička metoda

metoda izrade tezaurusa i nadziranih rječnika koja se temelji na analizi dokumenata

informacijske i komunikacijske znanosti

analitički izvještaj

usluga tekućih upozorenja koja obuhvaća izradu tercijarne publikacije koja sadržava gotove informacije, priređene u skladu s unaprijed utvrđenim potrebama korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

analitičko-sintetička klasifikacija

klasifikacijski sustav koji objedinjuje načela analitičke i sintetičke klasifikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

analitika velikih podataka

znanstvena metoda prikupljanja, obrade, analize te vizualizacije velikih podataka

informacijske i komunikacijske znanosti