struna tražilica

image shadow

vomitorij

svođeni prolaz do sjedala gledališta antičkoga rimskog teatra, amfiteatra ili stadiona koji s većim kontinuiranim zakrivljenim sabirnim hodnikom ispod gledališta oblikuje učinkovitu komunikacijsku mrežu ulaženja ili izlaženja gledatelja

arhitektura i urbanizam

voussoir

element klinasta oblika od kojega se sastavlja luk ili svod

arhitektura i urbanizam

vrata

ulazni otvor na građevini

povijest umjetnosti

vrtna umjetnost

oblikovanje vrtova, perivoja i parkova s pomoću zelenila, staza, kipova i manjih građevnih zahvata

povijest umjetnosti

vrtni labirint

dio vrta ili parka oblikovan sadnjom živice koja prati meandrasti ili spiralni splet staza

arhitektura i urbanizam