struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

mitrej

svetište boga Mitre u prirodnoj ili umjetnoj špilji, manjoj građevini pravokutnoga tlocrta podignutoj uz izvor vode ili ispod određene veće građevinske strukture

povijest umjetnosti

mjerilo

omjer dužina na nacrtu prema odgovarajućim dužinama u prirodi

arhitektura i urbanizam

modiljon

konzola koja podupire vijenac

povijest umjetnosti

modinatura

raspored, položaj i vrste profilacija prikladnih za određenu zgradu, dio zgrade ili red

povijest umjetnosti

modul

veličina prema kojoj mjere svih dijelova građevine projektirane u skladu s načelima klasičnih redova stoje u zadanim omjerima

povijest umjetnosti

moire

tri sestre božice sudbine u grčkoj mitologiji koje određuju što je suđeno ljudima i bogovima

povijest umjetnosti

monogram

dekoracija od povezanih ili isprepletenih slova koji označuju ime, inicijale, titulu, skraćenicu ili šifru

povijest umjetnosti

monolit

dio građevine koji se sastoji od jednoga komada kamena

povijest umjetnosti

monopodija

potporanj u obliku životinjske noge zaključene glavom

povijest umjetnosti

monopter

kružna kolonada koja nosi krov

povijest umjetnosti