struna tražilica

image shadow

katenarij

feston sastavljen od karika lanaca

povijest umjetnosti

kaulikuli

ukrasni motivi s osam stabljika koje izviru iz donjega reda listova akanta korintskoga kapitela i završavaju listovima s kaliksima koji djeluju kao da podupiru volute

povijest umjetnosti

kaupona

antička rimska prodavaonica vina i živežnih namirnica

arhitektura i urbanizam

kavea

gledalište rimskoga teatra ili amfiteatra s koncentričnim i stupnjevito povišenim redovima sjedala

povijest umjetnosti

kavedij

djelomično natkrivena glavna prostorija rimske kuće s otvorom u središtu krova, a iznad bazena ili cisterne u razini poda

arhitektura i urbanizam

kazamat

čvrsta nadsvođena prostorija zaštićena od topničke vatre vatrenim oružjem

arhitektura i urbanizam

kenotaf

simbolični grobni humak ili nadgrobni spomenik podignut pokojniku kojemu tijelo nije pronađeno ili je pokopan na drugome mjestu

povijest umjetnosti

kentaur

ratoborno i neotesano grčko mitsko stvorenje s prsima, rukama i glavom čovjeka i s tijelom i nogama konja

povijest umjetnosti

kentauromahija

motiv iz grčke mitologije u kojemu se pojavljuju kentauri

povijest umjetnosti

kerkis

klinasti isječak gledališta grčkoga teatra definiran radijalno postavljenim stubištima

arhitektura i urbanizam