struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

inverzni luk

luk s intradosom ispod središta

povijest umjetnosti

inverzni obelisk

element u obliku obeliska koji se širi prema gore

povijest umjetnosti

inzula

građevinski blok unutar ortogonalne ulične mreže u antičkome urbanizmu

arhitektura i urbanizam

istostranični slomljeni luk

slomljeni luk sastavljen od dvaju segmenata kružnica kojima su središta u osloncima luka

povijest umjetnosti

istureni prozor

prozor koji strši iz razine pročelja, a u unutrašnjosti tvori nišu

povijest umjetnosti

izbočena noga

noga namještaja u obliku svitka zavijena prema unutra

povijest umjetnosti

izmjenična arkada

izmjenični niz kolonada i arkada

arhitektura i urbanizam

izokefalija

likovni raspored figura na slikama i reljefima pri kojemu su sve glave smještene na jednakoj visini, bez obzira na proporcije i plan

povijest umjetnosti

izvorna konstrukcija

dio građevine koji je konstruiran u doba kada je građevina podignuta

arhitektura i urbanizam