struna tražilica

image shadow

horej

javno skladište u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

hortikultura

grana agronomije koja primjenjuje znanstvene spoznaje pri uzgajanju voćarskih, povrćarskih i cvjećarskih kultura te ukrasnoga bilja i vinove loze

arhitektura i urbanizam

hospicij

utočište za putnike koje uključuje smještaj i zabavu

povijest umjetnosti

hram

građevina za obrede nekršćanskih kultova kao mjesto obitavanja božanstava

povijest umjetnosti

hram u antama

antički grčki hram pravokutne tlocrtne osnove kojemu produženi zidovi cele oblikuju predvorje s dvama stupovima

povijest umjetnosti

hram u dvostrukim antama

antički grčki hram pravokutne tlocrtne osnove kojemu produženi zidovi cele na pročelju i na začelju oblikuju predvorja s po dvama stupovima

povijest umjetnosti

humanizam

sustav intelektualnih i moralnih uvjerenja koji čovjeku, ljudima i čovječanstvu pridaje najvišu vrijednost

povijest umjetnosti