struna tražilica

image shadow

grupirani stupovi

najmanje tri blisko postavljena stupa koji tvore grupu

povijest umjetnosti

guilloche

ornament oblikovan kontinuiranim prepletanjem najmanje dviju vrpca koje zatvaraju kružnice duž središnje osi

povijest umjetnosti

gute

viseći elementi u obliku krnjih stožaca na donjoj plohi odnosno podgledu mutula i regula grčkoga dorskog reda raspoređenih tako da odgovaraju triglifima

povijest umjetnosti