struna tražilica

image shadow

dorski red

najstariji i prema pravilnosti najstroži klasični grčki red u kojemu standardni omjer visine stupa i napusta iznosi 3:1, a stup se upotrebljava bez baze i ima kanelirani trup i specifični kapitel s ehinom i abakom te nosi napust s jednostavnim arhitravom, frizom s triglifima i metopama te vijencem s gejzonom, mutulama i simom

povijest umjetnosti

draperija

likovni prikaz tkanine složene u nabore

povijest umjetnosti

drugi menijan

menijan s boljim i niže postavljenim sjedalima za imućnije plebejce

povijest umjetnosti

duboki reljef

reljefna skulptura u kojoj su likovi istaknuti od podloge više od polovine svoje debljine

povijest umjetnosti

duktus

pravac ili tijek bedema predantičkoga ili antičkoga grada

povijest umjetnosti

dvojna bazilika

kompleks dviju bazilika izgrađenih jedna pokraj druge, od kojih je jedna posvećena službenome kultu, a druga sepulkralnome kultu ili kultu lokalnih mučenika

povijest umjetnosti

dvoranska crkva

longitudinalna višebrodna crkva kojoj je visina bočnih brodova jednaka visini glavnoga broda

povijest umjetnosti

dvorište

otvoren i nenatkriven slobodni prostor pokraj kuće ili građevine kojoj pripada

povijest umjetnosti

dvostruki balustar

balustar simetričnoga presjeka po okomitoj i vodoravnoj osi

povijest umjetnosti

dvostruki pilastar

par pilastara postavljenih jedan pokraj drugoga

povijest umjetnosti