struna tražilica

image shadow

tercijalne ozljede pješaka

ozljede nastale od trenutka odvajanja pješaka od vozila do zaustavljanja tijela

tehnologija prometa i transport

termalni tisak

tiskarska tehnika kod koje se tinta prenosi na podlogu zagrijavanjem nosača tinte

grafička tehnologija

terminalna balistika

dio forenzične balistike koji proučava učinak projektila na cilj

sigurnosne i obrambene znanosti

termokromatska planšeta

planšeta koja pri toplini mijenja boju

sigurnosne i obrambene znanosti

termokromatska tinta

tinta koja pri toplini privremeno mijenja boju

sigurnosne i obrambene znanosti

termosublimacijski tisak

termalni tisak kod kojega zagrijavanjem vrpce s tintom tinta prelazi iz krutoga u plinovito stanje te se stvrdnjava na specijaliziranome papiru

grafička tehnologija

termotransferni tisak

termalni tisak kod kojega je nosač tinte u izravnome dodiru s grijaćim elementom i podlogom za tiskanje

grafička tehnologija

teroristička organizacija

organizacija koja okuplja više osoba koje imaju zajedničke ciljeve za čije se ostvarenje koriste nasilnim sredstvima i metodama, a odlikuju se visokim stupnjem homogenosti i discipline među članstvom te razrađenom upravljačkom hijerarhijom

sigurnosne i obrambene znanosti

test kompetentnosti

procjena sposobnosti osobe za obavljanje zadaća u određenome području koja treba biti uspješno provedena prije dodjeljivanja samostalnih zadaća

sigurnosne i obrambene znanosti

testiranje oporavka nakon katastrofe

proces testiranja i vrednovanja plana organizacije o održanju kontinuiteta u slučaju katastrofe

sigurnosne i obrambene znanosti