struna tražilica

image shadow

kazneni zakon

zakonske odredbe kojima se propisuju kaznena djela, pretpostavke kažnjivosti i kaznenopravne sankcije

pravo

kazneno djelo

činjenje ili nečinjenje koje za posljedicu ima kršenje odredaba kaznenoga zakona

pravo

kazneno djelo nečinjenjem

kazneno djelo nastalo nepoduzimanjem zakonske obveze da se nešto učini

pravo

kazneno izvršno pravo

pravni propisi kojima se uređuje izvršavanje kaznenih sankcija

pravo

kazneno postupovno pravo

pravni propisi kojima se uređuje tijek kaznenoga postupka

pravo

kazneno pravo

sustav pravnih pravila i odredaba kojima država štiti vrijednosti zajedničkoga života propisivanjem ponašanja koja se smatraju kaznenim djelima, utvrđivanjem načina provedbe kaznenoga postupka i načina izvršenja kaznenih sankcija

pravo

kazneno pravosuđe

sudovi i državna odvjetništva koji sudjeluju u primjeni kaznenoga prava

pravo

kaznenopravna sankcija

zakonski propisan sadržaj i vrsta kaznenopravne prisile koju nakon provedenoga kaznenog postupka primjenjuje državna sudbena vlast prema osobi koja je proglašena krivom za kazneno djelo

pravo

kaznenopravna znanost

znanstvena disciplina koja razmatra postojeće norme kaznenoga prava, sistematizira ih i analizira, oblikuje i definira načela i institute toga prava te predlaže njegove promjene

pravo

kemijska eksplozija

eksplozija prouzročena kemijskom reakcijom

kemija