struna tražilica

image shadow

gospodarski kriminalitet

kaznena djela počinjena u sklopu upravljačkih, izvršiteljskih i nadzornih funkcija u gospodarskim subjektima pri obavljanju gospodarskih djelatnosti i razmjeni dobara na tržištu te kaznena djela počinjena u izvangospodarskim subjektima koja su u vezi s upravljanjem i korištenjem imovinom

sigurnosne i obrambene znanosti

govorni uzorak

zapis govora koji se može spektrografski analizirati

sigurnosne i obrambene znanosti

GPS razmjenski format

format datoteke za razmjenu GPS podataka među uređajima, programima i mrežnim uslugama

sigurnosne i obrambene znanosti

graciotoksin

srčani glikozid koji se sintetizira u milici

kemija

građanska ophodnja

ophodnja koju provode građani kako bi pomogli policiji, a koja uključuje obilaženje problematičnih područja i upozoravanje na sumnjive osobe

sigurnosne i obrambene znanosti

građanski nadzor

nadzor koji provode predstavnici građana koji se bave praćenjem i nadzorom zakonitosti rada i primjene mjera tajnoga prikupljanja podataka te utvrđivanjem osnovanosti predstavaka koje im dostave građani

sigurnosne i obrambene znanosti

građanski rat

rat između organiziranih skupina iste države

sigurnosne i obrambene znanosti

grafologija

disciplina koja se bavi analizom rukopisa, načina pisanja i prosuđivanjem psiholoških karakteristika na temelju rukopisa

sigurnosne i obrambene znanosti

grajanotoksin

polihidroksilirani ciklički diterpen koji se sintetizira u rododendronu

kemija

grana vojske

dio oružanih snaga obučen za ratovanje u određenoj zemljopisnoj sredini

sigurnosne i obrambene znanosti