struna tražilica

image shadow

akustička trauma

oštećenje sluha nastalo zvučnim podražajima velikoga intenziteta

temeljne medicinske znanosti

akutancija

mogućnost fotoaparata da oštri rub objekta prikaže kao oštri rub na fotografiji

sigurnosne i obrambene znanosti

akutna intoksikacija

poremećaj koji nastaje nakon unošenja psihoaktivne tvari u dozi koja prouzročuje trovanje te promjene u ponašanju, svijesti, percepciji, afektu i kogniciji

kemija

akutno ubojstvo

ubojstvo pri kojemu od ozljeđivanja do smrti prođe manje od 24 sata

kliničke medicinske znanosti

alati za podršku odlučivanju

alati za podršku, informiranje ili vođenje procesa donošenja odluka

sigurnosne i obrambene znanosti

alga kremenjašica

jednostanični organizam čija je stijenka građena od silicijeva dioksida, a stanište mu je u moru, vodenim kanalima i tlu

sigurnosne i obrambene znanosti

alibi

dokaz nedužnosti osobe koji potvrđuje da je osoba za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo u vrijeme počinjenja bila na mjestu s kojega ga nije mogla počiniti

pravo

alkoholemija

koncentracija alkohola u krvi

kemija

alkoholni delirij

delirij koji se pojavljuje uslijed apstinencijske krize

kliničke medicinske znanosti

alkotest

utvrđivanje koncentracije alkohola u izdahnutome zraku

kemija