struna tražilica

image shadow

restrikcijske endonukleaze

endonukleaze koje cijepaju DNA unutar restrikcijskoga mjesta

biologija

restrikcijsko mapiranje

određivanje pozicije restrikcijskih mjesta u DNA analizom veličine restrikcijskih fragmenata

biologija

restrikcijsko mjesto

specifična sekvencija nukleotida u molekuli DNA koja je mjesto prepoznavanja za restrikcijske endonukleaze

biologija

retrogen

duplikat gena koji nastaje insercijom pseudogena blizu promotora postojećega gena

biologija

retrotranspozicija

oblik transpozicije kod kojega se pokretni element iz DNA prepisuje u RNA

biologija

retrotranspozoni

transpozoni koji za premještanje na drugo mjesto u genomu koriste RNA-intermedijare i reverznu transkripciju

biologija

retrotranspozoni bez LTR-ova

retrotranspozoni kojima na krajevima nedostaju duga terminalna ponavljanja

biologija

retrovirus

virus s RNA-genomom čiji se reverzni transkript ugrađuje u genom domaćina

biologija

reverzija

mutacija kojom mutirani alel opet postaje alel divljega tipa

biologija

reverzna genetika

genetički pristup koji podrazumijeva korištenje različitih mutanata za otkrivanje točne funkcije gena

biologija