struna tražilica

image shadow

pojačana regulacija

regulacija koja dovodi do pojačane genske ekspresije

biologija

pojačivač

regulacijski dio DNA koji može biti udaljen i tisućama parova baza od strukturnih gena na čiju razinu transkripcije utječe

biologija

pokazateljski slučaj

prvi prijavljeni slučaj bolesti ili mutacije u obitelji

biologija

pokretni genetički elementi

dijelovi DNA koji mogu mijenjati mjesta na kromosomu, prelaziti s jednog kromosoma na drugi, iz jedne bakterije u drugu, ili čak iz jedne vrste u drugu vrstu

biologija

polaran

koji ima hidrofilnu kemijsku skupinu

biologija

polarna mutacija

mutacija u operonu koja utječe na ekspresiju drugoga gena koji se nalazi nizvodno u operonu

biologija

polarni mikrotubul

mikrotubul koji se proteže od jednoga pola diobenoga vretena do ekvatorske ravnine, gdje se preklapa s polarnim mikrotubulom drugoga pola

biologija

polarnost

fenomen kod kojega besmislena mutacija jednoga gena utječe na ekspresiju drugoga gena nizvodno u operonu

biologija

policistronska mRNA

mRNA koja sadrži dva ili više transkripata

biologija

poligensko nasljeđivanje

prenošenje svojstava koja su određena s dva ili više različitih gena

biologija