struna tražilica

image shadow

neutralna teorija evolucije

teorija po kojoj je većina genetičkih varijacija populacije rezultat nakupljanja neutralnih mutacija

biologija

neutralna teorija molekularne evolucije

teorija po kojoj je većina evolucijskih promjena i varijabilnosti unutar vrste rezultat slučajnoga genetičkog otklona mutiranih alela koji su odabrani kao neutralni

biologija

neutralni aleli

aleli na koje ne djeluje prirodna selekcija, već je njihova varijacija u populaciji rezultat nakupljanja mutacija i genetičkog otklona

biologija

northernska metoda otiska

metoda detekcije prisutnosti specifične sekvencije RNA u mješavini velikoga broja fragmenata RNA

biologija

nosač elektrona

molekula koja prenosi elektron s donorske molekule na akceptorsku

biologija

nuklearni geni

geni koji se nalaze u jezgri

biologija

nukleaze

enzimi koji cijepaju vezu između nukleotida u polinukleotidnome lancu nukleinskih kiselina

biologija

nukleinske kiseline

polimerne makromolekule građene od nukleotida

biologija

nukleoid

genom mitohondrija, kloroplasta i prokariota

biologija

nukleoprotein

kompleks DNA ili RNA i proteina

biologija