struna tražilica

image shadow

diskontinuirana varijacija

svojstvo koje se javlja u dva odvojena oblika

biologija

diskontinuirani gen

gen koji sadrži eksone i introne

biologija

dispermija

oplodnja jajašca s dva spermija

biologija

displazija

prekomjeran rast stanica koji uključuje patološke promjene stanica i jezgara

biologija

disulfidni most

kovalentna veza koja povezuje cisteine na različitim polipeptidima ili na različitim mjestima istoga polipeptida

biologija

divlji tip

najučestaliji genotip prirodne populacije

biologija

divovski kromosomi

kromosomi u stanicama žlijezda slinovnica dvokrilaca koji nastaju endoreduplikacijom

biologija

dizigotni blizanci

blizanci koji nastaju istodobnom neovisnom oplodnjom dviju različitih jajnih stanica s dva različita spermija pa imaju različite genome

biologija

djelomična povezanost

povezanost koju pokazuju genski ili fizički markeri na istome kromosomu koji se ne nasljeđuju uvijek zajedno zbog mogućnosti rekombinacije između njih

biologija

DNA-giraza

topoizomeraza tipa II bakterije Escherichia coli

biologija