struna tražilica

image shadow

alopatrijska specijacija

specijacija kod koje se evolucija mehanizama odgovornih za reproduktivnu izolaciju događa tijekom geografske odvojenosti populacija

biologija

alopoliploidija

poliploidija nastala hibridizacijom različitih vrsta

biologija

aloreaktivna antitijela

antitijela koja prepoznaju antigene iste vrste

biologija

alosterični protein

protein čija se konformacija mijenja kada je vezan za određenu molekulu

biologija

alotetraploid

hibrid dviju vrsta koji ima broj kromosoma četiri puta veći od haploidnoga

biologija

alozimi

različiti elektroforetski oblici istoga enzima uzrokovani razlikama u alelima istoga lokusa

biologija

alternativna poliadenilacija

korištenje dvaju ili više različitih mjesta za poliadenilaciju mRNA

biologija

alternativna segregacija

način razdvajanja centromera tijekom mejoze heterozigota s recipročnom translokacijom kojim nastaju balansirane gamete

biologija

alternativno prekrajanje

proces različitoga izrezivanja introna iz eukariotske pre-mRNA koji omogućuje stvaranje više različitih transkripata jednoga gena

biologija

Alu-elementi

raspršene ponavljajuće sekvencije DNA koje izrezuje restrikcijska Alu-endonukleaza

biologija