struna tražilica

image shadow

toaletni stolić

stol za odlaganje nakita i šminke za kojim se sjedi pri odijevanju i uređivanju

drvna tehnologija

točka proporcionalnosti

točka na dijagramu naprezanja i deformacija u kojoj odnos sile i deformacije prestaje biti proporcionalan

drvna tehnologija

točka rosišta

temperatura na koju zrak pri određenim uvjetima mora biti ohlađen da bi postigao zasićenje

drvna tehnologija

točka zasićenosti vlakanaca

stanje drva u kojemu stijenke stanica sadržavaju najveću količinu vezane vode, dok su lumeni potpuno prazni

drvna tehnologija

tokarenje drva

rezanje drva noževima koji se kreću usporedno, koso ili okomito na os vrtnje obratka i izradba drvnih proizvoda u obliku valjka, stošca, kugle ili kombinacije tih oblika

drvna tehnologija

tokarska glodalica

tokarski stroj kojim se tokari glodalom

drvna tehnologija

tokarski stroj

stroj za obradbu drva tokarenjem kojim se obrađuju i izrađuju obratci rotacijskoga oblika

drvna tehnologija

toplinska izolativnost drva

svojstvo drva, drvnoga građevnoga proizvoda, dijela drvene građevine ili objekta da u određenoj mjeri umanjuje prijenos toplinske energije

drvna tehnologija

toplinska modifikacija drva

modifikacija drva djelovanjem temperatura viših od 160 °C u atmosferi siromašnoj kisikom

drvna tehnologija

toplinska razgradnja drva

razgradnja drvne mase zagrijavanjem bez dotoka zraka na 450 – 480 °C

drvna tehnologija